Ngữ pháp 되: “tuy nhưng..nhưng mà..”

Danh từ, động từ, tính từ đều kết hợp được. Có 2 nghĩa lớn sau:

1. Vế trước và vế sau mang nội dung đối lập, giống như “nhưng mà, tuy nhưng…” 

2. Cái này còn hay được dùng khi trích dẫn lại lời nói của người khác. 

**Lưu ý 

-Cấu trúc này trong đời sống thực ra không dùng đến bao giờ, chủ yếu là viết ở sách cổ như: sách kinh thánh(성경책)…
Nhưng khi thi topik sẽ có nên các bạn cần biết .

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất