Ngữ pháp: Động từ + (으)ㄴ/는 김에 “nhân tiện”, “tiện thể”

Ý nghĩa: Nhân cơ hội làm vế thứ nhất thì làm luôn cả vế hai.

Có thể hiểu là: “nhân tiện”, “tiện thể” 

Động từ vế thứ nhất ở thời quá khứ thì : + (으)ㄴ 김에 
Động từ vế thứ nhất ở thời hiện tại thì : + 는 김에 

Ví dụ:

친구 생일 선물을 사다 + 는 + 김 + 에 + 내 것도 하나 사다 

Bài tập:

Trả lời tham khảo:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất