Ngữ pháp trung cấp “아/어/해 봤자 “

1. Động Từ +아/어 봤자

Việc của vế thứ 1 có diễn ra thì vế sau cũng vẫn vậy, không có nghĩa lí gì. 

Ví dụ bạn và mẹ bạn đang tranh cãi nhau về cái áo này có mặc vừa hay không:

–> Các bạn hình dung cái cấu trúc ĐT+아/어 봤자 nó kiểu như: “mà xem”,”đi nữa”… đại loại là như thế
-Sau nó hay đi với câu dạng ㄹ/을 것이다(dự đoán) hoặc câu thường, ko đi kèm được câu mệnh lệnh và thỉnh dụ.

2.Tính Từ+ 아/어 봤자 :

Việc của vế trước không có gì đáng nói, không đáng để ngạc nhiên. 

 Tóm lại:

-Với tính từ thì nó hay có câu hỏi ở dưới(hỏi lửng thôi chứ ko phải để trả lời)
-Sau nó không đi kèm với câu mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất