Ngữ pháp “Trợ từ chủ từ”

 Trợ từ chủ ngữ -이/-가 

 Trợ từ chủ ngữ -은/는 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất