[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Tiếng Hàn trung cấp (으)ㄴ 지… 되다(phần 2)

Học tiếng Hàn qua video: 7강 [Ngữ pháp trung cấp] – (으)ㄴ 지… 되다(phần 2)

GV: Châu Thùy Trang

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất