Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp “Động từ + (으)ㄹ께요”

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp “Động từ + ()ㄹ께요”

Là đuôi từ kết thúc câu, biểu hiện một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, sự chắc chắn, một lời hứa, kế hoạch của người nói. Hay nói cách khác là đuôi từ kết thúc của cấu trúc câu chia ở thì tương lai gần. Có nghĩa: sẽ, chắc sẽ.

-ㄹ께()

-을께()

Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ) Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

하다 = 할 께(요) (Tớ sẽ làm)

먹다 = 먹을께(요) (Mình sẽ ăn)

Lưu ý:

* Chỉ đi với ngôi thứ nhất, tôi, chúng tôi, ta, chúng ta.

* Nó được dùng với động từ chỉ hành động và 있다, không dùng với tính từ.

Ví dụ:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất