Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp “Danh từ + 을/를”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp” Danh từ + /를”

Là trợ từ đuợc đặt đằng sau danh từ khi danh từ đó đuợc dùng làm tân ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi “gì,cái gì”

Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên âm

Cấu trúc:

책:      책 + 을 = 책

사과:  사과 + 를 = 사과

Ví dụ:

Lưu ý:

* Trong khẩu ngữ hoặc trong một số trường hợp, danh từ kết thúc bằng phụ âm thì “을” được đọc hoặc viết gắn liền với danh từ đó.

- 영활 보고 커필 마셨어요: Xem phim và uống cà phê

- 뭘 해요?: Làm cái gì đấy?

* Trong khẩu ngữ và văn viết thì “을” có khi bị lược bỏ không dùng tới.

- 영어() 잘 해요?: Anh có giỏi tiếng anh không?

- 밥() 먹었어요?: ăn cơm chưa?

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất