[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “V/A~다고 하다 (họ nói rằng…, người ta nói rằng….)

Học tiếng Hàn ngữ pháp mẫu câu 32: V/A~다고 하다 (người ta nói rằng…)

Chú·ý: Một số câu dưới đây có thể không tự·nhiên, không dùng trong cuộc·sống hàng ngày của người Hàn·Quốc. Mục·đích để minh·họa cấu·trúc ngữ·pháp mà thôi.

1. 김 교수님은 벌서 퇴근하셨다고 해요.
Họ nói giáo·sư Kim đã tan sở rồi.

2. 제주도는 겨울에도 춥지 않다고 해요.
Người ta nói đảo Jeju ngay cả vào mùa·đông cũng không lạnh.

3. 이 선생님은 언제 한국에 가신다고 해요?
Người ta nói bao giờ thầy Kim đi Hàn·Quốc?

4. 그 집 뒤에 푸른 잔디밭이 있다고 해요.
Người ta nói phía sau căn·nhà đó có bãi cỏ xanh.

5. 미자는 배우같이 아름답다고 해요.
Người ta nói Mija đẹp như diễn·viên vậy.

6. 누가 이 사진을 찍었다고 해요?
Họ nói bức ảnh này ai chụp?

7. 김 선생님은 담배를 많이 피우신다고 해요.
Họ nói thầy Kim hút thuốc nhiều.

8. 그 분은 일본 분이라고 해요.
Họ nói anh ấy là người Nhật.

9. 그는 담배를 안 피우겠다고 해요.
(Anh ấy nói là) anh ấy sẽ không hút thuốc nữa.

10. 김 교장선생님은 금년에 한국에 안 가시겠다고 해요.
Thầy hiệu·trưởng Kim nói rằng năm nay thầy ấy sẽ không đi Hàn·Quốc.

11. 김 교수님의 조수는 어제 집에 있었다고 했어요.
Người trợ·giảng của giáo·sư Kim nói rằng anh ấy ở nhà hôm qua.

12. 그는 아침에 출근하겠다고 했어요.
(Anh ấy nói rằng) anh ấy sẽ đi làm vào buổi sáng.

13. 그는 매일 신문을 읽었다고 해요.
Họ nói anh ấy từng đọc sách hàng ngày.

14. 저 중국 사람은 김치를 먹는다고 해요.
Người ta nói người Trung·Quốc đó (có) ăn kim·chi.

15. 호텔에 빈 방이 없다고 해요.
Họ nói không còn phòng trống ở khách·sạn.

16. 그 분이 매일 한국 음식을 먹는다고 해요.
Họ nói ông ấy ăn món ăn Hàn·Quốc mỗi ngày.

17. 김 선생은 지금 시간이 없다고 해요.
Người ta nói ông Kim bây·giờ không có thời·gian.

18. 어제 그는 집에 늦게 돌아왔다고 해요.
Họ nói hôm qua anh ấy về nhà muộn.

19. 그 미국 학생은 내년부터 한국말을 배우겠다고 했어요.
Cậu học·sinh người Mỹ đó nói rằng cậu ấy sẽ học tiếng Hàn.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất