[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “기 전에 (trước khi làm gì)”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn mẫu câu 16 : V~기 전에 (trước khi làm gì)

V~기 전에 (trước khi làm gì)

1. 눈이 오기 전에 집에 갑시다!
Chúng ta hãy về nhà trước khi tuyết rơi!

2. 학교에 가기 전에 숙제를 해야 해요.
Trước khi đến trường phải làm bài·tập.

3. 식사를 하기 전에 기도합시다!
Trước khi ăn hãy cùng cầu·nguyện!

4. 한국에 가기 전에 한국말을 공부하셔야 해요.
Trước khi đi Hàn·Quốc phải học tiếng Hàn.

5. 미국에 가기 전에 저는 대학생이었어요.
Trước khi tới Mỹ tôi là sinh·viên đại·học.

6. 아침을 먹기 전에 뭘 했어요?
Trước khi ăn sáng cậu đã làm gì?

7. 자기 전에 이를 닦으세요!
Hãy đánh răng trước khi ngủ!

8. 선생님이 들어오시기 전에 방을 청소 하세요!
Hãy dọn vệ sinh lớp trước khi thầy giáo vào!

9. 외출하기 전에 머리를 빗겠어요.
Trước khi ra ngoài tôi cần phải chải đầu.

10. 집에 돌아가기 전에 제 사무실에 들르세요!
Trước khi về nhà hãy ghé phòng làm việc của tôi nhé!

11. 일을 시작하기 전에 커피 한 잔 드세요!
Trước khi bắt đầu làm việc hãy uống một tách cà·phê đã!

12. 해가뜨기 전에 이 일을 끝내세요!
Trước khi Mặt·Trời mọc hãy hoàn·thành việc này nhé!

13. 약을 들기 전에 밥을 드세요!
Hãy ăn cơm trước khi uống thuốc!

14. 선생님이 되기 전에 무엇을 하셨어요?
Trước khi trở thành giáo·viên thầy đã làm gì ạ?

15. 그 집을 사기 전에 돈을 저축해야 했어요.
Trước khi mua căn nhà đó tôi đã phải tiết·kiệm tiền.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất