[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “ngay sau khi làm việc gì”

Học tiếng Hàn ngữ pháp Mẫu câu 23: V~는 대로 (ngay sau khi làm việc gì)

 

 

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất