[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “Hình như….”

Học tiếng Hàn ngữ pháp mẫu câu 29 V~는가 보다 (hình như…)

1. 그 분은 매일 술을 마시는가 봐요.
Hình·như ngày nào anh ta cũng uống rượu.

2. 그는 매일 밤에 숙제를 하는가 봐요.
Hình·như đêm nào cậu ấy cũng làm bài·tập về nhà.

3. 김 선생은 오늘 한국을 떠나는가 봐요.
Hình·như hôm nay ông Kim [sẽ] rời Hàn·Quốc.

4. 오늘 밤에 눈이 오겠는가 봐요.Hình·như đêm nay tuyết sẽ rơi.

5. 그 분은 의사인가 봐요.Hình·như người đó là bác·sĩ.

6. 영어는 어려운가 봐요.Hình·như tiếng Anh khó.

7. 이 교수님은 바쁘신가 봐요.
Hình·như giáo·sư Lee bận.

8. 어제 밤에 눈이 왔는가 봐요.
Hình·như đêm qua tuyết rơi.

9. 그 분은 선생이었는가 봐요.
Hình·như cậu ấy đã từng là giáo·viên.

10. 이 책방에 영한사전이 있는가 봐요.
Hình như ở hiệu sách này có từ điển Anh-Hàn.

11. 이 선생이 사무실에 있었는가 봐요.
Hình như ông Lee đã ở trong phòng làm việc.

12. 김 선생이 교실에 없는가 봐요.
Hình như thầy Kim không có ở trong phòng·học.

13. 내년에 그 분이 일본에 가시는가 봐요.
Hình như năm tới ông ấy sẽ đi Nhật·Bản.

14. 어제 아침에 추웠는가 봐요.
Hình như sáng hôm qua trời lạnh.

15. 작년에 김 선생은 서울에서 살았는가 봐요.
Hình như năm ngoái ông Kim sống ở Seoul.

16. 저 여자가 간호사인가 봐요.
Hình như chị ấy là y tá.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất