[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “Có thói quen…”

Học ngữ pháp tiếng Hàn Mẫu câu 27: V~는 버릇이 있다 (có thói quen…)

1. 저는 늦게 자는 버릇이 있다.
Tôi có thói·quen ngủ muộn.

2. 저 학생은 공부를 안 하는 버릇이 있다.
Cậu học·sinh ấy có thói·quen không học bài.

3. 우리 회사 사장님은 사무실에 늦게 일하러 나오시는 버릇이 있어요.
Giám·đốc công·ty chúng·tôi có thói·quen đến văn·phòng làm·việc muộn.

4. 그녀는 교실에서 담배를 피우는 나쁜 버릇이 있었어요.
Cô ấy từng có thói·quen xấu là hút thuốc trong phòng học.

5. 그는 교실에서 술을 마시는 버릇이 없어요.
Cậu ấy không có thói·quen uống rượu trong lớp học.

6. 제 친구는 학교에 택시로 오는 버릇이 있어요.
Bạn tôi có thói·quen đến trường bằng taxi.

7. 김 선생은 빨리 운전하는 버릇이 있어요.
Ông Kim có thói·quen lái xe nhanh.

8. 저 분은 매일 친구들에게 편지를 쓰는 버릇이 있어요.
Ông ấy có thói·quen viết thư cho bạn·bè hàng ngày.

9. 저 분은 공부를 열심히 하지 않는 버릇이 있어요.
Anh ấy có thói·quen không học·tập chăm·chỉ (lười học).

10. 저는 비가 오면 집에서 자는 버릇이 있어요.
Tôi có thói·quen ngủ ở nhà nếu (/khi) trời mưa .

11. 매일 밤에 늦게 돌아오는 버릇이 있어요.
Tôi có thói·quen trở về (nhà) muộn hàng ngày vào ban·đêm.

12. 피곤하면 커피를 많이 마시는 버릇이 있어요.
Tôi có thói·quen uống cà·phê nhiều nếu (/khi) mệt.

13. 그 분은 밤에 노래를 부르는 버릇이 있었어요.
Ông ấy từng có thói·quen ca·hát vào ban·đêm.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất