[Ngữ pháp tiếng Hàn]: Mẫu câu 8 “Tôi cho rằng, tôi nghĩ rằng”

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn mẫu câu 8 : 겠 (Tôi cho rằng, tôi nghĩ rằng) Sẽ, chắc là…(ý kiến chủ quan của người nói)

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất