[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 7: để/bắt/khiến ai đó làm gì

Học tiếng Hàn – Ngữ  pháp tiếng Hàn: Mẫu câu 7 : …O을/를 + V~게 하다 : (để/bắt/khiến ai đó làm gì)

O을/를 + V~게 하다

(để/bắt/khiến ai đó làm gì)

O (object) là tân ngữ

V (verb) là động từ (đã bỏ đuôi 다)

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất