[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 21 “Những, tới những…”

Học tiếng Hàn Quốc qua mẫu câu 21: Từ chỉ đơn vị~(이)나 (những, tới những…., biểu thị sự ngạc nhiên hoặc nhấn mạnh về số lượng)

Từ chỉ đơn vị~() (những, tới những….)
Biểu thị sự ngạc nhiên hoặc nhấn mạnh về số lượng

Nếu từ chỉ đơn vị có 받침 thì thêm 이나 (병 (chai) —> 병이나).
Nếu từ chỉ đơn·vị không có 받침 thì thêm 나 (마리 (con) —> 마리나).

Một số từ chỉ đơn·vị : 개(cái, quả , trái ), 병(chai), 잔(chén, li), 장(tờ), 마리(con), 그릇(bát, chén), 되(đấu), 분(vị) , 사람(người ), 명(người), 시간(giờ, tiếng đồng·hồ), 주일(tuần), 달(tháng), 살(tuổi), 번(lần ), 송이(bông), 대(chiếc (đồ điện·tử)), 벌(bộ, chiếc (quần·áo)).

1. 오늘 아침에 이 교수는 커피를 세 잔이나 마셨어요.
Sáng hôm nay giáo·sư Lee uống những 3 cốc cà·phê.

2. 저는 오늘 오후에 두 시간이나 이 부근에서 돌아다녔어요.
Chiều nay tôi đã đi đi lại lại vùng này trong vòng 2 tiếng đồng·hồ.

3. 몇일이나 더 기다려야 해요.
Phải đợi thêm mấy ngày nữa.

4. 작년에 김 선생은 병원에 한 달이나 입원했어요.
Năm ngoái ông Kim đã nằm viện tới 1 tháng.

5. 개를 몇 마리나 갖고 계세요?
Ông nuôi tới mấy con chó vậy?

6. 오늘 편지를 몇 장이나 쓰셨어요?
Hôm nay anh đã viết thư được bao nhiêu trang rồi ạ?

7. 이 선생은 어젯밤에 맥주를 네 병이나 마셨어요.
Đêm qua ông Kim uống những 4 chai bia.

8. 종이를 열 장이나 샀어요.
Tôi đã mua tới những 10 tờ giấy.

9. 그 집에서는 개가 다섯 마리나 있어요.
Trong căn nhà đó có tới 5 con chó.

10. 하루에 커피를 몇 잔이나 마시세요?
Một ngày anh uống tới mấy ly cà·phê vậy ạ?

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất