[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 10 “biết/không biết việc gì”

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn mẫu câu 10: …것을 알다/모르다 (biết/không biết việc gì)

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất