[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc động từ +지 그래요?

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn Đông từ +지 그래요? 

Cấu trúc câu này mang tính chất đưa đề án của mình cho người khác bảo họ làm thử xem…
So với cấu trúc ĐT+ 해 보세요 thì cái này có vẻ gần gũi và thân thiện hơn. Các bạn có thể hiểu nghĩa là: “làm thử đi”/ “làm thử coi”….
1. 가: 머리가 너무 아파서 아무것도 할 수 없어요.
나: 약을 좀 먹어 보지 그래요?
가: Đau đầu quá không thể làm gì được cả.
나: Bạn uống thuốc đi xem sao
2. 가: 전화로 어떻게 이야기해야 할 지 모르겠어요.
나: 직접 한번 만나서 이야기해 보지 그래요?
가: Không biết phải nói qua điện thoại thế nào đây.
나: Bạn thử gặp trực tiếp người đó và nói chuyện xem sao?
3.가: 방학인데 할 일이 없어서 너무 심심해요.
나: 여행을 좀 다녀 보지 그래요?
가: Nghỉ hè mà không có gì làm chán quá.
나: Bạn thử đi du lịch coi?

Bài tập: 

Các bạn sử dụng cấu trúc trên để hoàn thành câu bên dưới và dịch ra nữa nhé
1)가: 일회용품을 사용하니까 쓰레기 양이 더 많아졌어요.
나: 이제부터….
2)가: 두통이 심해져서 어제 밤에는 잠을 잘 못 잤어요.
나:….
3) 결혼 소식을 알려야 하는데 어떤 방법이 좋을 까요?
나:….
1 .bat dau tu bay gio dung su dung vat dung 1 lan roi vut nua xem sao
2.uong thuoc xem the nao chu
Di vien xem the nao chu
hay dung dien thoai .hoac gui thu xem sao
2 약을 먹어보지 그래요
병월 에가보지 그래요
3 전화로(메시지로)알려 해보지 그래요

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất