Ngữ pháp tiếng Hàn – 아무리… -아/어/해도 Dù..thì vẫn/thì cũng

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Cấu trúc 아무리… –//해도 ….Dù..thì vẫn/thì cũng

아무리 바빠도 식사를 합니다.
Dù bận thế nào đi nữa thì cũng dùng bữa.

아무리 힘들어도 참아요.
Dù mệt mỏi mấy đi nữa thì rắng chịu đựng nhé.

부모님을 아무리 보고 싶어도 볼 수 없네요.
Dù nhớ bố mẹ bao nhiêu nữa thì cũng không gặp được.

아무리 하고 싶어도 할 수 없는 일이 있어요.
Dù có muốn làm đi nữa thì cũng có việc không thể làm được.

**Nếu ‘-아/어/해도’ mang nghĩa là “thì cũng…”

Thì ‘아무리… -아/어/해도’ mang nghĩa nhấn mạnh của cấu trúc trên: “dù thế nào đi nữa thì cũng..”

아파도 병원에 가지 않아요.
Có đau ốm thì cũng khôg đến bệnh viện.

아무리 아파도 병원에 가지 않아요.
Dù có đau ốm mấy đi nữa thì cũng không đến bệnh viện.

※‘아무리 -아/어도’를 사용해서 문장을 만들어 보세요.

1. 노력하다 • 할 수 없는 일이 있다.
2. 힘들다 • 울지 않는다.
3. 깨끗이 청소하다 • 금방 더러워지다.
4. 돈이 없다 • 사고 싶은 것을 사다.

Có thể thấy, việc học Ngữ pháp tiếng Hàn về cấu trúc 아무리… -아/어/해도 Dù..thì vẫn/thì cũng đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự  học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn