Ngữ pháp sơ cấp “Tính từ làm định ngữ”

Là tính từ đi kèm với danh từ và thường đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ đúng sau nó nhằm làm nổi bật hoặc nêu rõ đặc điểm, tính chất, đặt tính… cho danh từ được bổ nghĩa. Thường sử dụng ở thì hiện tại.

Dùng khi tính từ có đuôi kết thúc là nguyên âm

Dùng khi tính từ có đuôi kết thúc là phụ âm

Dùng khi tính từ có đuôi kết thúc là phụ âm

Cấu trúc:

 

Lưu ý:

* Với những tính từ có cấu trúc “있다, 없다” như 재미있다, 맛있다, 맛없다 thì khi những tính từ này làm định ngữ bổ nghĩa cho danh từ không phải dùng “()” mà dùng “”.

- 맛있다 = 맛있 음식 (món ăn ngon)

- 재미없다 = 재미없 영화 (bộ phim không hay)

* Với những tính từ kết thúc bằng phụ âm “ㅂ” thì khi làm định ngữ dùng “” mà không dùng “”.

- 춥다 = 추 날씨 (thời tiết lạnh)

- 넓다 = 넓 바다 (biển rộng)

* Với những tính từ có đuôi kết thúc bằng phụ âm “ㅎ” như 파랗다, 노랗다…, khi làm định ngữ thì “ㅎ” được coi là âm câm nên sẽ dùng cấu trúc chuyển đổi giống như tính từ có đuôi kết thúc là nguyên âm, ở đây phụ “ㅎ” bị lược bỏ và thêm vào đó là phụ âm “”.

- 빨갛다 = 빨 옷 (áo đỏ)

- 노랗다 = 노 머리 (tóc vàng)

Ví dụ:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất