Ngữ pháp sơ cấp “Danh từ + 에서”

a) Đặt sau danh từ chỉ địa điểm, biểu hiện điểm xuất phát của hành động, có nghĩa là: từ, ở

Chủ yếu đi với các động từ: đến, từ, tới

Cấu trúc:

 Lưu ý:

* Trong khẩu ngữ bị rút ngắn 에서 thành : 어디서, 서울서

Ví dụ:

b) Đặt sau danh từ chỉ vị trí, biểu hiện sự việc, hành động xảy ra, có nghĩa ở, tại.

Cấu trúc:

Lưu ý:

* Có khi đi với danh từ chỉ đoàn thể, làm trợ từ chủ thể của hành động đó.

Ví dụ:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất