Ngữ pháp 는/은커녕 (không những…mà ngay đến…)

1.Trường hợp Danh từ + Danh từ

(Danh Từ 은/는커녕 DT….) Ở danh từ thứ 2 thường hay đi kèm với ‘도’ hoặc ‘-조차’ (Danh Từ 은/는커녕 DT도/조차….) 

2.Đối với Động từ, tính từ chúng ta dùng “기는커녕”

Bài tập:

Các bạn dùng cấu trúc câu vừa học làm bài này nhé:

Đáp án:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất