Ngữ pháp “Đuôi từ kết thúc câu”

a. Đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thuật) 

Ví dụ : 

Tương tự thế ta có : 

b. Đuôi từ -ㅂ니까/습니까? (câu nghi vấn)

c. Đuôi từ -아/어/여요 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất