Ngữ pháp động từ + -ㄹ/을 만하다

1) Cấu trúc này mang nghĩa: “có giá trị, có ý nghĩa”…. Chúng ta có thể hiểu là “đáng để” 

2) ‘아직 -ㄹ/을 만하다’ 

<주의> 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất