Ngữ pháp: Danh từ ~에 의하면 “Theo như…thì”, “Nếu theo như..”

Danh từ trước đó là căn cứ, và ~에 의하면…mang ý nghĩa dựa theo căn cứ đó. Có thể hiểu là: “Theo như…thì”, “Nếu theo như…” 

*Danh từ 에 의한 + Danh từ

Trong trường hợp này thì ~에 의한  mang nghĩa chỉ lý do: “do”, “tại”…một cái gì đó. 

*Danh từ 에 의해(서)

Cái này gần giống với “~에 따라(서)  Mang nghĩa: “theo như”, “dựa vào”… 

**Các bạn lưu ý 3 cái trên cách sử dụng là khác nhau nên đừng nhầm lẫn nhé ^^ Mình định viết về mỗi cấu trúc DT~에 의하면… nhưng thấy có 2 cái kia cũng dễ nhầm nên đăng luôn lên để phân biệt. 

Tự  học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất