Ngữ pháp “Danh từ -에 못지않게”

Nếu nói Tiếng Việt có thể dùng từ: “ngang ngửa”, “chả kém gì”

•나는 우리 어머니(에) 못지않게 요리를 잘해요. 
Tôi nấu ăn giỏi chả kém gì mẹ tôi.
–> Ở đây các bạn hiểu ý là: “tôi nấu ăn giỏi, nhưng so với mẹ tôi thì không bằng” kiểu như “một chín một mười”.

So sánh

-에 못지않게 vs -만큼 vs -보다 

 -(으)ㄹ 뻔하다  ⇨ Suýt nữa thì , chút xíu nữa thì…

Từ câu 1–>4 thì chúng ta thấy
–>Thường thì khi nói về việc nguy hiểm hay việc gặp xui xẻo hay được dùng.
Từ câu 5–>8 hay nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ với một chút tiếc nuối.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất