Ngữ Pháp: Chỉ sự dự đoán.

Ngữ pháp Tiếng Hàn

 

Nhìn từ 겠 bé nhỏ, đơn giản nhưng mà nguy hiểm phết:^^

 

** Chỉ sự dự đoán:

Khi dùng “겠” chỉ sự dự đoán thì không những có thể biểu đạt ý tương lai trong hiện tại và tương lai, mà cũng có thể kết hợp với 았/었/였 để biểu thị sự dự đoán chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

**Chỉ dự định, lời hứa, quyết tâm của người nói

** Hỏi ý kiến người nghe

** Động tính từ + 아/어(서) 죽겠다 ~

겠 được dùng với bản tin thời tiết

날씨예보입니다. 오늘밤은 전국적으로 구름이 많이 끼겠고 제주도와 영동 지방은 비가 오겠습니다.중부 지방은 구름이 많이 끼고 한때 소나기가 오는 곳도 있겠습니다. 예상 강우량은 남부 지방이 10에서 30 밀리미터, 제주와 영동 지방이 5에서 10밀리미터 가량 되겠습니다.

Trang Thơm

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất