Một số “Quy tắc biến âm” tiếng Hàn

Quy tắc biến âm đặc biệt

Khi 받침 là phụ âm (trừ ㄹ) gặp 이/야/여/요/유 thì các âm 이/야/여/요/유 đó sẽ trở thành 니/냐/녀/뇨/뉴

Công thức: 

Ví dụ

Quy tắc thêm []

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm và từ phía sau bắt đầu bằng nguyên âm 이, 야, 여, 요, 유 thì thêm ㄴ và phát âm thành 니, 냐, 녀, 뇨, 뉴.

보기: 

Quy tắc ㄹ biến thành ㄴ.

Trong trường hợp này thì khi ㄹ đứng sau 받침 là ㄴ thì âm ㄹ đó sẽ biến thành ㄴ.

Công thức: 

Công thức: 

Ví dụ:

Ngoài ra quy tắc này còn có trường hợp thứ 3. Đó là ㄴ + ㄹ sẽ ra bất tử ㄴ + ㄴ hoặc ㄹ + ㄹ.

Công thức:

Ví dụ:

 

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất