Luyện viết sơ cấp tiếng Hàn

다 음  빈 칸 에 ‘이, 나,  가’ 를 녛 으 십 니 오 Hãy điền trợ từ (‘이’, ‘가’) thích hợp vào trong ngoặc: 1, 이 것 (……………) 무 [...]

Luyện tập viết

다 음 동  사 들 의 명 령 형 과 청 유 형 을. Hãy viết các động từ sau dưới dạng mệnh lệnh và đề nghị/ đề xuất

Luyện viết "chủ đề mùa"

베트남에 4계절이 있다: 봄, 여름, 가을그리고 겨울이 있다. 그 중에서 제가 좋아하는 계절은 봄이다. 왜냐하면, 봄은 너무 춥지도 너무 덥지도 않기 때문입니다.