[Đoạn văn tiếng Hàn]: Dùng ngôn ngữ để chống bệnh Alzheimer

Học tiếng Hàn – Luyện tập viết đoạn văn chủ đề “Sử dụng ngôn ngữ để chống lại bệnh Alzheimer

 

언어를 가지고 알츠하이머병 예방

오랫동안 정신을 건강하게 유지하려는 사람은 언어를 습득하는 것이 좋다. 어학 지식은 치매를 예방할 수 있다. 여러 개의 과학적인 스터디가 이를 보여줬다. 언어를 습득하는 학생의 나이는 이때 상관이 없다. 중요한 것은, 뇌를 정기적으로 운동시키는 것이다. 단어암기는 뇌의 여러 부위를 촉진한다. 이 부위는 중요한 인식과정을 조절한다. 다개국어 구사자는 그래서 보다 주의 깊다. 이들은 또한 보다 집중을 잘 할 수가 있다. 다개국어 구사 능력은 또 다른 장점을 가지고 있다. 다개국어를 구사하는 사람들은 결정을 보다 잘 한다. 그들은 하나의 결단을 빠르게 내린다. 이것은 그들의 뇌가 선택하는 법을 배웠기 때문이다. 그들의 뇌는 언제나 하나의 사물에 대해 적어도  개의 어휘를 알고 있다. 이 개념은 저마다 하나의 선택을 나타낸다. 다개국어 구사자들은 따라서 지속적으로 결정을 내려야 한다. 그들의 뇌는 몇 가지 가운데 하나를 선택하는 것에 숙련되었다. 이 훈련은 언어 중추 신경만을 촉진시키는 것은 아니다. 다개국어 구사능력으로 인해 뇌의 여러 부위가 이득을 얻는다. 어학 지식은 그래서 보다 나은 인지 통제력를 의미한다. 물론, 어학 지식으로 인해 치매가 저지되지는 않는다. 하지만 병은 다개국어 구사자들의 경우에 보다 느리게 진행된다. 그리고 그들의 뇌가 그 병의 결과들을 보다 잘 대처하는 것처럼 보인다. 치매증상이 언어를 습득하는 자들에게 있어서 보다 약한 형태로 나타난다. 혼란과 건망증이 덜 과하게 나타난다. 따라서 남여노소가 언어습득에서 얻는 이익이 똑같다. 그리고: 하나의 언어를 배울 때마다 또 하나의 새로운 언어를 배우는 것이 쉬워진다. 그래서 우리는 약이 아닌 사전을 잡아야 하는 것이 좋겠다!

Sử dụng ngôn ngữ để chống lại bệnh Alzheimer (chứng mất trí nhớ)

Những người muốn có một tinh thần minh mẫn nên học ngôn ngữ. Các kỹ năng trong ngôn ngữ có thể chống lại bệnh mất trí nhớ. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này. Độ tuổi của người học không đóng vai trò gì cả. Điều quan trọng là bộ não được rèn luyện thường xuyên. Việc học từ vựng giúp kích hoạt nhiều vùng não khác nhau. Những khu vực này có chức năng kiểm soát các quá trình nhận thức quan trọng. Vì vậy, những người đa ngôn ngữ thường rất tập trung. Họ cũng có khả năng tập trung tốt hơn. Tuy nhiên, đa ngôn ngữ còn có nhiều lợi ích khác. Người đa ngôn ngữ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Đó là vì họ đi đến quyết định nhanh hơn. Điều này là do bộ não của họ đã học được cách để lựa chọn. Nó luôn luôn biết ít nhất hai thuật ngữ cho một điều. Mỗi thuật ngữ là một lựa chọn khả thi. Do vậy, người đa ngôn ngữ thường đưa ra quyết định liên tục. Bộ não của họ liên tục thực hành việc lựa chọn giữa nhiều điều. Và việc luyện tập này không chỉ có lợi cho trung tâm phát ngôn của não. Nhiều khu vực của não bộ cũng được hưởng lợi từ đa ngôn ngữ. Các kỹ năng trong ngôn ngữ cũng giúp kiểm soát nhận thức tốt hơn. Tất nhiên, không phải các kĩ năng trong ngôn ngữ sẽ ngăn chặn được chứng mất trí nhớ. Nhưng ở những người đa ngôn ngữ, căn bệnh này tiến triển chậm hơn. Và bộ não của họ dường như có thể khả năng đối phó tốt hơn với các tác động của căn bệnh. ở những người ngôn ngữ, các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ xuất hiện ở mức độ yếu hơn. Sự nhầm lẫn và đãng trí ở mức đỡ nghiêm trọng hơn. Do đó, độ tuổi nào học ngôn ngữ cũng đều hưởng lợi như nhau. Và: khi đã biết một ngoại ngữ, bạn sẽ học thêm một ngôn ngữ mới dễ dàng hơn. Vì vậy, tất cả chúng ta nên tìm đến một cuốn từ điển thay vì phải uống thuốc!

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất