Luyện tập viết “Hoàn thành chuyển đổi sang câu thông dụng”

  • 다 음 문 장 을 <보 기> 와 같 이  비 격 식 체 로 바 꾸 십 시 오

           Hãy chuyển đổi các câu văn sau thành câu thông dụng (theo mẫu)

부 모 님 을  사 랑 합 니 다       부 모 님 을 사 랑 해 요

 

 

보 기:

Hãy chuyển đổi các câu văn sau thành câu thông dụng

  • < > .

     Hãy trả lời các câu dưới dạng ngắn gọn (theo mẫu)

가: 주 말 에  어디 가 세 요? (설 악 산)

나: 설 악 산 에 가 요.

 

 

 

:

  • .

         Hãy chuyển đổi các câu văn thành dạng ngắn gọn và thông dụng

 

Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất