Luyện tập viết “Đọc, điền từ và hoàn thành câu”

  • ? < > 쓰십시

            Đọc và viết các câu nói về giờ (theo mẫu)

4:20 → 네 시  이 십 분 입 니 다.

 

 

:

  • (………….)   ‘

            Hãy điền trợ từ thích hợp (‘’, ’) vào  trong ngoặc:

  •     .

            Hãy trả lời các câu hỏi sau:

  •    

          Hãy lựa trọn trợ từ phù hợp để hoàn thành các câu văn:

만,     보 다,    마 다,     부 터,    까 지

 

 

 

    Tự  học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất