Lớp trung cấp 3 – Buổi 5 ( khóa 18/8/2014)

Tối nay các bạn được học 2 cấu trúc:

1) 는 길이다
Diễn tả một hành động nào đó đang được diễn ra hoặc tiến hành khi đang trên đường làm gì đó
- 학교에 가는 길에 친구를 만났어요.
Đang trên đường đến trường thì gặp bạn.

- 철수가 가계에 가는 길에 우체국에 잠시 들러 편지를 부쳤어요.
Trên đường đến cửa hàng, Cholsu đã ghé qua bưu điện một lát để gửi thư.

- 이제 퇴근하고 집에 가는 길이야.
Bây giờ mình đã tan làm và đang trên đường về nhà.

나가는 길에 쓰레기 좀 버려줘.
Trên đường ra ngoài thì ném hộ rác với.

-집에 오는 길에 아이스크림 사 와.
Trên đường về nhà thì mua kem và mang đến.

A: “안녕하세요? 어디 가요?”
B: “네. 학교 가는 길이에요.”

Xin chào, đi đâu đấy?
Vâng,tôi đang trên đường đến trường

** Lưu ý, vì nghĩa gốc của cấu trúc này có ý nghĩa gốc là ‘trên đường làm gì…’ nên nó thường chỉ kết hợp với các động từ chuyển động như: 가다, 오다, 갔다오가, 다녀오다, 등 ;

- 철수가 우리 집에 놀러왔다가 돌아가는 길에 사고가 났어요.
Cholseo đến nhà tôi chơi và trên đường về đã gặp tai nạn

- A: “뭐해?” Làm gì thế?
B: “친구만나러 나가는 길이야.”

Mình đang trên đường đi gặp bạn

-호주에 가는 길에 일본에도 들를 예정이에요.
Trên đường đến Úc, tôi cũng ghé qua Nhật

 

2) Đuôi kết câu hỏi 나요,ㄴ 가요?

*Cách kết hợp:

상태동사 + (으)ㄴ 가요?
동작 동사,있다/없다/ 았/었/했 + 나요.

Là đuôi câu hỏi thân mật, mềm mại hơn đuôi câu thông thường là 아/어요, thường dùng nhiều cho con gái.

- 한국어 수업을 듣나요?

- 매일 저녁에 텔레비전을 보나요?

- 지금 식사를 하나요?

-귀여운 가요?

- 한국어는 재미있나요?

- 수업이 어려운 가요?

- 남자친구가 멋있나요?

- 김치가 맛없나요?

- 날씨가 더운가요?

Dương Trang Thơm

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất