Lớp trung cấp 3 – Buổi 2 (khóa 18/08/2014)

Buổi học thứ 2 của Khóa học Trung cấp 3 khai giảng ngày 18/8, các bạn đã được học cấu trúc mà nghĩa rất rộng và hơi trừu tượng một chút (동작 동사 + 게되다), thế nhưng lớp mình các bạn đã hiểu rất nhanh và đặt câu cũng khá chính xác, chỉ sai chút xíu về thời thể.

Buổi học vừa qua mình khen ngợi tinh thần của cả lớp rất tốt, hết giờ học rồi các bạn còn ngồi lại với nhau để chữa bài tập cô giáo cho nữa^^

Mình gửi lại bài học hôm trước để các bạn cùng xem lại nhé:

1) Động từ ~ 게 되다: được / bị / trở nên

Đây là cấu trúc làm xuất hiện sự thay đổi một cách tự nhiên, do tác động từ bên ngoài (chứ không phải cho mong muốn chủ quan của người nói). Tạm dịch là được / bị / trở nên.

Ví dụ:

철수가 미국으로 가게 되었어요.
Cheol soo đã được đi Mỹ

나는 이 학교에서 가르치게 되었습니다.
Tôi được cử về dạy tại trường này

존은 그 회사에서 일하게 될 거예요
John đã được vào làm việc ở công ty đó

Diễn tả sự thay đổi từ một tình huống hoàn cảnh này sang một tình huống hoàn cảnh khác. Sự thay đổi này không phải diễn ra một cách tự nhiên mà là kết quả của một sự nỗ lực hay cố gắng, hay cần trải qua cả một quá trình nào đó.

매운 음식을 못 먹었는데 한국에 와서 먹게 되었어요
Tôi vốn không ăn được đồ cay, nhưng dến Hàn Quốc đã ăn được đồ cay.

한국에 와서 그 친구를 알게 되었습니다.
Tôi đến Hàn Quốc và được quen biết với bạn ấy.

장학금을 받아서 한국에 유학을 가게 되었다.
Nhận được học bổng nên anh ta đã được đi du học Hàn Quốc.

처음에 그 사람을 싫어했는데 계속 만나서 좋아하게 됐어요.
Lúc đầu không thích anh ta đâu nhưng vì cứ gặp nhau liên tục là thích

2) Động từ -(으)ㄹ 생각이다  đứng sau động từ , thể hiện suy nghĩ ,kế hoạch ,chương trình, dự định,tạm dịch Tiếng Việt là “định”

일요일엔 설악산에 갈 생각 이에요.
Tôi định củ nhật đi leo núi SeoRak .

우리는 10시에 만날 생각이에요
Chúng tôi định 10h gặp nhau

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này với계획,예정 theo mẫu Động từ -(으)ㄹ[계획,예정] 이다

수업이 4시쯤에 시작될 예정이에요
Lớp học lịch trình là 4 giờ bắt đầu.

Dương Trang Thơm

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất