Lớp Tiếng Hàn Trung cấp – Buổi 4 (khóa 7/10/2014)

- Giáo viên: Cô Yến

- Học sinh: 4 bạn

 

1) 덕분에:

 Cách kết hợp:

Danh từ +덕분에

Động từ + (으) ㄴ 덕분에

 ** Danh từ:

-이 선생님, 덕분에 한국어를 많이 배웠어요.

Nhờ có thầy Lee mà tôi đã học được rất nhiều tiếng Hàn

-엄마 덕분에 문제는 해결되었어요

Nhờ có mẹ mà tôi đã giải quyết được vấn đề đó

-김 선생님 덕분에 모두 잘 있었습니다

Nhờ có  thầy Kim mà mọi việc đều tốt đẹp.

-덕분에 즐거운 시간을 보냈어요.

Nhờ có bạn mà tôi đã có thời gian vui vẻ

** Động từ

-아버지께서 열심히 일하신 덕분에 저는 대학을 어렵지 않게 다녔어요.

Nhờ có bố làm việc chăm chỉ nên tôi vào đại học mà ko khó khăn gì

-한국 친구를 사귄 덕택에 한국말을 잘 배웠다.

Nhờ kết giao với bạn Hàn Quốc nên tôi học tiếng Hàn rất giỏi

-보내 주신 초콜릿과 꽃 덕분에 기분이 좋아졌어요.

Nhờ có socola và hoa bạn gửi nên tâm trạng tôi trở nên tốt hơn.

 ** So sánh với  때문에 :

-          Cả 2 đều có thể sử dụng với danh từ và động từ

-그 친구 때문에 늦게 왔어요.

Tại bạn ấy mà tôi đến muộn

-병 때문에 나는 수업에 참석할 수 없었다

Do bệnh nên tôi không thể tham dự lớp học.

-그 가게는 손해 때문에 문을 닫았다.

Do lỗ nên cửa hàng đó đóng cửa

Trường hợp 때문에 được sử dụng với động từ, biến động từ đó thành danh từ bằng cách + 기, chứ không biến thành (으) ㄴ 덕분에

-  나는 공부를 하지 않았기 때문에 그 시험에 떨어졌다.

Do không học nên tôi đã trượt kỳ thi đó

때문에 dùng với cả tiêu cực + tích cực, tuy nhiên trường hợp tích cực  sử dụng ít hơn:

-키 때문에 농구를 잘해요.

Do tôi cao nên chơi bóng rổ giỏi

-너 때문에 내 숙제가 지워졌어.

Nhờ có bạn mà tôi đã làm hết sạch bài tập.

Dạy tiếng Hàn Quốc

 

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất