Lớp sơ cấp 2 – Buổi 4 ( khóa 26/8/2014)

Số lượng học viên: 4 bạn

Danh sách học viên:

Hôm nay lớp mình học cấu trúc 지 말다: Là hình thức phủ định được sử dụng với ý nghĩa bảo ai không được làm gì hoặc khuyên bảo ai hãy đừng làm gì đó.

* Cách sử dụng:

+ Hình thức phủ định này chỉ sử dụng được với động từ.

이 건물에서 담패를 피우지 마세요.
Không được hút thuốc trong toà nhà này.

+ Hình thức phủ định này được dùng trong câu mệnh lệnh và câu cầu khiến:
‘동작동사 + 지 마세요/ 동작동사+ 지 마십시요’. không được làm gì/ đừng làm gì.

다른 사람에게 이야기하지 마세요/ 마십시요.
Không được kể cho người khác đâu/ Đừng kể cho người khác.

모자를 쓰지 맙시다.
–> Chúng ta hãy đừng đội mũ.

+ Chú ý ‘지 말다’ là một động từ bất quy tắc, vì vậy khi ‘ㄹ’ kết hợp với ‘ㅅ’ thì ‘ㄹ’ sẽ bị biến mất và lúc này cấu trúc sẽ thành ‘지 마세요/ 지 마십시요’.

+ Từ hình thức phủ định này ta có cấu trúc câu sau:
• ‘동작동사 + 지 말고…’. mang ý nghĩa khuyên bảo ai đó đừng làm việc này mà hãy … (vế thứ 2 thường là câu mệnh lệnh).

자지 말고, 일어나세요.
Đừng ngủ nữa mà hãy dậy đi.

‘명사 + 지 말다’ —> mang ý nghĩa từ chối cái này, muốn cái khác.

주스 말고, 맥주를 주세요.
Đừng lấy nước hoa quả, hãy lấy bia cho tôi.

Dương Trang Thơm

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất