Lớp Sơ cấp 2 – Buổi 11 (Khóa 26/08/2014)

1. 명사 + 껏: đi sau một số danh từ, mang ý nghĩa trừu tượng, có thể tạm dịch là ‘…..hết mình’, ….hết cỡ….’ ‘….thỏa thích’

Khi đi kèm với một số danh từ chỉ thời gian thì có thể dịch là  ‘ đến tận….’

2. Động từ + 아/어야  하다

Trợ động từ này được gắn vào sau thân động từ nhằm diễn tả bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm (phải…). Trong văn nói, -되다 được dùng phổ biến hơn -하다.

 **Biểu hiện văn nói, gần gũi, lối nói 반말: 아/어야지

Bài tập về nhà:

Luyện dịch với Danh từ 껏

 

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất