Hội thoại tiếng Hàn – “Về thể trọng, chiều cao thân thể”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – “Về thể trọng, chiều cao thân thể”

Anh cao bao nhiêu ?
키는 얼마나 됩니까?

Tôi cao 1 mét 80.
1미터 80입니다.

Tôi khá cao.
키가 큰 편입니다.

Tôi hơi thấp.
저는 키가 약간 작아요.

Anh cân nặng bao nhiêu ?
체중은 얼마입니까?

Tôi nặng 72 kg.
72kg입니다.

Tôi lên cân một ít.
체중이 약간 늘어났습니다.

Tôi sụt mất 10 kg.
체중이 10kg 줄었습니다.

Tôi ốm đi 5 kg.
5kg 뺐습니다.

Tôi lên cân một chút do thiếu tập thể dục.
운동 부족으로 살이 좀 쪘습니다.

Anh hơi ốm đi, phải không ?
당신은 살이 좀 빠졌군요, 그렇죠?

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn về “Thể trọng, chiều cao thân thể” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tham khảo các bài học khác:

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn