Hội thoại “Quốc Gia -Quốc Tịch”

Khi bạn muốn biết quốc tịch của một người nào đó, bạn có thể hỏi họ: “Bạn là người nước nào” câu này trong tiếng Hàn Quốc là 어느 나라 사람입니까? Khi ai đó hỏi bạn,” Bạn là người nước nào “. Bạn có thể trả lời theo mẫu câu sau: (저는) + tên quốc gia +사람입니다. Trong câu này chúng ta có thể bỏ từ 저는 mà không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu Khi muốn nói rằng “Tôi là người Hàn Quốc Các bạn nói 저는 한국사람입니다.

Còn nếu muốn giới thiệu “Tôi là người Việt Nam” 저는 베트남 사람입니다

Trả lời:

 

Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất