Hội thoại “giờ hẹn “

I. Hội thoại : 

Dịch hội thoại : 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất