Hội thoại giao tiếp “Cửa hàng”

I. Hội thoại : Mua hàng giao tiếp hàng ngày trong sinh hoạt

Dịch hội thoại :

 

Hỗ trợ học Hán Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất