Hội thoại “Đi mua sắm”

Hội thoại “Đi mua sắm” giữa người mua hàng và nhân viên bán hàng trong tình huống giao tiếp đi mua sắm

Từ vựng liên quan:

 

 Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất