Hội thoại “Đàm phán, hợp đồng”

1- Muốn đàm phán

2- Yêu cầu xem mẫu

3- Hỏi giá. Đề nghị giảm giá

 4- Phương thức thanh toán

5- Xin ý kiến cấp trên. Khi đi đến thỏa thuận

 

Hỗ trợ học Hán Hàn


 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất