Hội thoại “Bạn đang làm gì”

I. Hội thoại :

마이 : 란 씨는 매일 오후에 무엇을 해요?
란 : 한국어 공부를 해요. 
마이 : 그리고 무엇을 해요?
란 : 텔레비전을 봐요. 마이 씨는 매일 오후에 뭘 해요?
마이 : 운동을 해요. 그리고 밥을 먹어요.

Dịch :

Mai : Lan làm gì vào buổi chiều hàng ngày?
Lan : Tôi học tiếng Hàn.
Mai : Và bạn làm gì nữa?
Lan : Tôi xem ti vi. Còn Mai làm gì vào buổi chiều mỗi ngày?
Mai : Tôi tập thể dục. Và tôi ăn cơm.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất