Góc vui lớp mình (Khóa 17/9/2014)

Thân tặng Lớp mình,

Thy, Mai, Quý, Cường, Toàn Shinoda, Hậu

Mới ngày nào làm quen, hỏi tên các bạn, vậy mà tối nay đã kết thúc khóa học này rồi. Mình xin gửi tặng lớp mình bài thơ con cóc trong phút cao hứng “xuất chưởng thành thơ”. Mong mọi người không chê:)

Đầu khóa hai ả tố nga
Bảo Thy là chị, em là Tuyết Mai
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Qúy si (씨) chăm chỉ tuyệt vời
Học hành tấn tới, có ngày rạng danh
Vắng ai lớp học lạnh tanh
Hỏi ra mới biết thiếu anh Đăng Cường ^^

Cây cao bóng cả đâu rồi?
Có anh Chua chát người tận Thái Nguyên
Thiếu ai chưa kể tại đây
Đoán đi có thưởng, rồi là liên hoan:)))

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất