Giáo trình Seoul Bài 9

Học tiếng Hàn

 

Giáo trình Seoul

9과

회화 (HỘI THOẠI)

문법 (NGỮ PHÁP)

1. THÌ QUÁ KHỨ:

–a. Động từ, tính từ (bỏ 다) kết thúc bằng ㅗ hoặc ㅏ

thì sẽ cộng với 았습니다/ 았어요.

–b. Các động từ, tính từ còn lại (Ngoại trừ động từ có 하다)

ta sẽ bỏ 다 và cộng với 었습니다/ 었어요

–c. Các động từ tính từ có 하다, ta sẽ bỏ 다 và cộng với

였습니다/였어요 để trở thành Động/Tính từ 했습니다/ 했어요.

2. S1고 S2 : S1 RỒI/ SAU ĐÓ S2

TỪ MỚI TRONG BÀI:

Học tiếng Hàn qua Giáo trình Seoul

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất