Giáo trình Seoul Bài 3

Học tiếng Hàn

 

Giáo trình Seoul

Bài (3과)  안녕하십니까?–Xin chào!!—

 

회화: (HỘI THOẠI)

문법: (NGỮ PHÁP)

1. N1 은/는 N2 입니다: N1 LÀ N2

2. 제 N : N CỦA TÔI

3. N1 은/는 N2 을/를 V -ㅂ니다. N1 –ĐỘNG TỪ —N2

TỪ MỚI TRONG BÀI:

Học tiếng Hàn qua Giáo trình Seoul

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất