Giáo trình Seoul Bài 12

Học tiếng Hàn

 

Giáo trình Seoul

12과

회화 [HỘI THOẠI]

 

문법 [NGỮ PHÁP]

1. 이 [그 / 저] N : N này [Đó, Kia]

2. V(으)세요 / (으)십시오 [Tôn kính]

3. Đơn vị: 개: [~~ Cái, ~~ Trái..] :

4. 좀 ~~[Một chút, một ít..]

5. Danh từ 은/는 얼마입니까?

6. Số lượng từ 에 얼마입니까?

7. 모두 : Tất cả..

8. 여기 있습니다.–Đây ạ. / Có đây ạ.—

TỪ MỚI TRONG BÀI

 

Học tiếng Hàn qua Giáo trình Seoul

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất