Giáo trình Seoul Bài 10

Học tiếng Hàn

 

Giáo trình Seoul

10과

회화 (HỘI THOẠI)

문법 (NGỮ PHÁP)

1. N에서 오다 : ĐẾN TỪ N (N LÀ NƠI CHỐN, ĐỊA ĐIỂM)

2. V – (으)셨습니까?/습니다: ĐÂY LÀ LỐI NÓI TÔN KÍNH

(THÌ QUÁ KHỨ)

3. ĐỘNG TỪ/TÍNH TỪ BẤT QUY TẮC – ㅂ:

ĐỘNG TỪ/TÍNH TỪ BẤT QUY TẮC – ㅂ

khi gặp nguyên âm thì biến đổi thành 우:

4. S1 지만 S2 : S1 NHƯNG S2

TỪ MỚI TRONG BÀI:

Học tiếng Hàn qua Giáo trình Seoul

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất