[Giao tiếp tiếng Hàn] – Về thời tiết và các mùa

Học tiếng Hàn – Về thời tiết trong tiếng Hàn

 Hỏi về thời tiết – Dự báo thời tiết

Trời mưa – Trời có gió

Trời lạnh – Trời nóng

Từ vựng

Các mùa

  Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất