[Giao tiếp tiếng Hàn] – Cách nói về tuổi tác và ngày sinh

Học tiếng Hàn – Cách nói về tuổi tác và ngày sinh trong tiếng Hàn

 

 Hỏi tuổi tác – Nói về tuổi tác

Trả lời  (Không muốn trả lời thẳng)

 

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất